Home Page

Hydro Electric Power Plants

 • Micro HEPPs (< 1.00 MW)
 • River Type HEPPs
 • Dams
 • Water Intakes
 • Power Tunnels and Transmission Chan.
 • Preliminary Assesment Reports
 • Assesment Reports
 • Feasbility Reports
 • Final Design 
 • Detailed Design

Atıksu ve Yağmursuyu

 • Şebeke Tasarımı
 • Şebeke Modellenmesi

Project Assesment and Consultancy

 • Water Supply and Hydrological Studies
 • Energy Production and Data Assesment
 • Project Characteristics Assesment and Consultancy
 • Optimization Studies
 • Project Cost Control

Water Supply

 • Wells and Intakes
 • Main Water Trans. Pipe Lines
 • Pump Stations
 • Storage Tanks
 • Treatment Plants

Water Distribution

 • Water Distr. Network Design
 • Hydraulic Network Modelling
 • Reliability Analysis
 • Loss - Leakage Assesment Studies
 • Rehabilitation

Consultancy

 • Preliminary Assesment Reports
 • Progress Reports
 • Final Reports

Yatırımcı Müşavirliği

 • Projelerin kontrolü ve uygunluğunun saptanması
 • Uygulama aşaması revizyonların değerlendirilmesi
 • İş Programının Kontrolü ve Takibi
 • Banka Yatırım Raporlarının Hazırlanması

Su Kaynakları

 • Tarımsal Kalkınma, Planlama ve Su Kaynakları Planlaması
 • Taşkın Koruma ve Nehir Islahı
 • Sulama ve Drenaj Sistemleri