Faaliyet Alanları

Kentsel Altyapı

KvM Mühendislik ve Müşavirlik, kentsel altyapı konusunda, içme suyu kaynağının belirlenmesinden başlayarak, ana isale hattı, şehir şebeke tasarımı, atıksu ve yağmursuyu şebekelerinin projelendirmesi ve yardımcı nitelikte bulunan her türlü yapının (pompa istasyonu, su deposu vb) tasarımı konusunda hizmet vermektedir.

Ulusal ve Uluslararası projelerde çalışmış olan kadrosuyla, özel sektör ve kamu kuruluşlarına yalnızca projelendirme ve tasarım değil, hidrolik modelleme, güvenilirlik analizi ve kaçak kayıp arama konularında da danışmanlık hizmeti sunmaktadır.