Faaliyet Alanları

Su Kaynakları

Ulusal ve uluslararası alanda, su kaynaklarının havza bütününde veya ayrı olarak değerlendirilmesi amacıyla ilgili planlamaların yapılması, koruyucu (taşkın, dere ıslahı) ve geliştirici (sulama, drenaj) tesislerin projelendirilmesi konusunda, KvM Mühendislik Müşavirlik hizmet vermektedir. Yalnızca sulama alanlarının değil, taşkın koruma ve kontrol gerektiren (maden sahaları vb) her türlü tesis için yüzey suyu kontrolü ve ıslah çalışmaları için hizmet verilmektedir.